Minori : Shiroe-san..Shiroe-san…
Akatsuki : *cuuuzzzz….